You are currently viewing Hvorfor oprette en ægtepagt, når du køber bolig med din ægtefælle?

Hvorfor oprette en ægtepagt, når du køber bolig med din ægtefælle?

At købe hus eller lejlighed sammen med den, man elsker og er gift med, er en stor og dejlig ting at beslutte sig for. Og der følger mange fordele ved at købe en fælles bolig med din ægtefælle, men ønsker I ikke at dele formuen ligeligt mellem jer, hvis det utænkelige sker, at I går fra hinanden, bør I overveje at oprette en ægtepagt.

Ægtepar er godt stillet ved køb af fælles bolig

Når I er gift og skal købe bolig sammen, har I – i modsætning til ikke gifte par – den store fordel, at I har papirer, der gør, at den ene part ikke bare kan løbe fra eventuelle økonomiske problemer i forbindelse med boligkøbet. Ved indgåelse af jeres ægteskab får I desuden automatisk formuefællesskab, så I vil skulle dele jeres formue ligeligt, hvis jeres ægteskab måtte gå i stykker. Men ønsker I ikke ligelig fordeling af jeres formue, hvis jeres ægteskab ophører, kan I oprette en ægtepagt.

Ægtepagt; undgå at dele formue ligeligt

En ægtepagt er et aftaledokument, hvor I som ægtepar laver aftaler om formueordningen, der skal være gældende i jeres ægteskab. Er der fx stor forskel på jeres formuer, har den ene af jer modtaget en arv eller har en stor gæld, kan det være, I ikke ønsker at fordele værdien af jeres bolig ligeligt, hvis I går fra hinanden. Når I opretter en ægtepagt definerer I en form særeje, hvori I altså kan ændre det automatiske formuefællesskab mellem jer som ægtepar, når det kommer til jeres fælles bolig. I vil  fx kunne oprette et særeje på de første 500.000 kr. af friværdien i jeres fælles bolig, men der er også mange andre muligheder afhængigt af jeres situation og ønske, når det kommer til oprettelsen af særejet.