You are currently viewing Arkitektpriser: Se priser og afregningsmetoder for en arkitekt – Timeløn og fast pris

Arkitektpriser: Se priser og afregningsmetoder for en arkitekt – Timeløn og fast pris

Skal du til og i gang med en større renovering såsom en ny tilbygning, en totalrenovering, en ny muret garage eller lignende? I så fald er det et godt sted at starte at hyre en arkitekt til formålet. Nedenfor finder du nogle estimater for, hvad en arkitekt koster (bade timepris samt fast pris).

To måder at afregne på

Der er som regel to måder, hvorpå arkitektfirmaer afregner med private boligejere: med timeafregning eller som procentdele af den samlede byggesum. Sidstnævnte kan måske lyde som en mystisk måde at afregne på for nogle boligejere, men det vil ofte være en nemmere måde at afregne på for mange, så man ikke hele tiden skal bekymre sig om arkitektens tidsforbrug. Du kan læse mere om priserne på arkitekter på Primabolig.dk.

Hvad tager arkitekten i procentdel af den samlede byggesum?

For en fuld opførelse af nyt hus hvor arkitekten er med fra start til slut, skal du regne med at betale 10-15 procent af den samlede byggesum til arkitektfirmaet. Gælder det, at du kun skal bruge det arkitekttegnede skitseprojekt til nyt hus, skal du regne med at betale 5-6 procent af byggesummen. Og så fremdeles.

Hvad koster en arkitekt i timen?

Vil du indgå en aftale med arkitekten om fast timepris, skal du forvente at betale mellem Tager arkitektfirmaet en fast timepris, skal du forvente at betale mellem 1.000-1.300 kr. inkl. moms i timen. Dertil kan du så beregne den endelige pris baseret på det samlede antal timer, du forventer, arkitekten skal bruge.

Hvilke opgaver udfører en arkitekt?

Mange boligejere går måske med den fejlagtige myte, at en arkitekt udelukkende laver tegninger til nye huse, tilbygninger mv. Selvom det er korrekt, at en arkitekt bruger en stor del af sin tid på at udarbejde arkitekttegninger, er det langt fra udelukkende, hvad en arkitekt typisk hjælper boligejere med. Således kan en arkitekt hjælpe med opgaver såsom:

  • Udarbejdelse af skitseprojekt (idéudkast): Arkitekten hjælper naturligvis med de klassiske arkitektopgaver såsom at omsætte boligejerens idéer til idéudkastet, og som skal danne grundlaget for byggeriet.
  • Økonomistyring: som boligejer kan det være svært at holde det forkromede økonomiske overblik over, hvad pengene bliver brugt på, og at udgifterne holdes indenfor det besluttede budget. Desuden vil en bygherrerådgiver som er tilknyttet arkitekttegningen se tilbud fra byggeentrepriser igennem.
  • Projektstyring: Mange parter er involveret i de større byggeprojekter. Det omfatter bl.a. entreprenørfirmaet, selvstændige malere, tømrer, VVS-installatører, elektrikere samt andre leverandører som bliver tilknyttet opgaven – og så selvfølgelig den private boligejer selv. Det er langt fra alle boligejere som kan varetager alle disse parter og stå for koordinering og planlægning. Netop korrekt koordinering og planlægning er nødvendig for at undgå utilsete omkostninger i form af forsinkelser. Håndværkerne skal stadig have deres løn, men de kan ikke udføre noget arbejde, hvis f.eks. materialer ikke er ankommet.
  • Tilbygninger, nye bygninger og lignende vil kræve at man overholder en række regelsæt og bestemmelser, som man bør holde sig for øje. Derfor er det vigtigt også at være opmærksom på disse, og det kan være svært som uerfaren boligejer. Det kan føre til store udgifter, hvis en tilbygning erklæres ulovlig fordi byggetilladelse ikke var indhentet korrekt, eller hvis de øvrige regelsæt og bestemmelser ikke er overholdt.